ICSI Endikasyonları

ICSI YAPILMASI İLE BAŞARI ELDE EDİLEN DURUMLAR ŞUNLARDIR                                                              

                                 (ICSI ENDİKASYONLARI)

 • Şiddetli Oligo-Asteno_Tratozoospermi

 • Geçirilmiş başarısız klasik IVF öyküsü

 • Antisperm antikor varliğı

 • Ejekulasyon disfonksiyonu(elektroejakulasyon,retrogradejakulasyon)

 • Konjenital vaz deferenslerin bilateral yokluğu

 • Konjenital veya kazanılmış vaz deferens ve ejakulatuar kanalların tıkanıklığı

 • Başarısız vazoepididimostomi ve vazovazostomi operasyonu

 • Young sendromu

 • Testiküller yetmezlik(maturasyon arresti,germ hücre aplazisi) nedeniyle azospermi

 • Ejakulatta nekrozoospermi

 • Fibroz nedeniyle epididimal sperm toplanamaması

 • Globozoospermi(ıcsı ile bile başarı şansı sıfıra yakın)

 • İnmotil silia sendromu(Kartagener sendromu:situs inversus,bronşektazı ve kronik sinüzit ile beraber)

  Yukarda belirtilen durumların tedavisinde ICSI ile başarılı gebelikler elde edilmiştir.

DİKKAT!!!

Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Kendi kendine tanı veya tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Doktorunuza danışmalısınız.