İnfertilite Tanımları

İNFERTİTE =KISIRLIK  (INFERTILITY) :TANIMLAR 

 

1-ÜREME=TENASÜL   (REPRODUCTIVE) :             

                                 Neslini devam ettirmeye  üreme denir.Eşeyli üreme sistemiyle yani doğum yolluyla neslini devam ettirme şekline üreme denir.

 

2-FERTİLİTE=DOĞURGANLIK  (Fertility):

                                 Doğal üreyebilme yada gebe kalabilme ve bu gebeliğini canlı doğum ile  sonuçlandırabilme  kapasitesidir. 

3-KONSEPSİYON= GEBE KALMA   (conception)

                                 Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyo durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah.

 4-İNFERTİLİTTE=KISIRLIK  (infertility):

                                 Gebe kalabilme ve bu gebeliğini canlı doğum ile sonuçlandırabilme  kapasitesitesinde ki yetersizliktir.     Hafta da en  az 2-3 korunmasız düzenli bir ilişkiye rağmen bir yıl içinde kendiliğinden (spontane)  gebe kalamama durumudur.

5-FEKUNDABİLİTE= Doğurganlık (FECUNDABİLİTY):

                                  Bir çiftin bir menstrüel döngüde (bir adet dönemi için) gebe kalabilme ihtimalidir.Sağlıklı  genç çiftler için bu oran yaklaşık %20-25’tir.Başka bir ifade ile her adet döneminden sonra sağlıklı genç çiftlerin yüz tanesinden bu ay en fazla 20-25 çift gebe kalabilecektir.İnfertil(kısır) çiftlerde bu oran daha da azdır.(% 1-15 gibi)

6-FEKUNDİTE=VERİMLİLİK  (FECUNDİTY): 

                                Bir çiftin bir menstrüel döngüde (bir adet dönemi için) canlı doğum ile sonlanabilme ihtimalidir.  Sağlıklı  genç çiftler için bu oran yaklaşık % 15-20’dir. 

      KORUNMASIZ GEÇEN AYLARA GÖRE GEBE KALMA ORANLARI                           

GEÇEN AYLAR

GEBELİK OARANI %

1     ayda

              %   20-25

3     ayda

              %   57

6     ayda

              %   72

12   ayda

              %    85

24   ayda

              %    93

  

FERTİLİZASYON=DÖLENME(FERTİLİSATİON):

                        Erkek üreme hücresi(gamet) Sperm ile dişi üreme hücresi (gamet) ovum=yumurtanın çekirdeklerinin birleşmesi sonucunda ZİGOT’u meydana getirmesi olayıdır. 

 

İNDİFFERANSİYE UNDIFFERENTIATED) SEXUAL DÖNEM :Cinsiyetin morfolojik olarak yedinci haftaya kadar erkek ve dişi  genital sistemin ayrıt edilemez durumudur.Yani yedinci gebelik haftasına kadar morfolojik olarak  cinsiyetin farklanmamış.ayırt edilmemiş dönemidir.

DİKKAT!!!

Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Kendi kendine tanı veya tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Doktorunuza danışmalısınız.