Intrauterin İnseminasyon

INTRAUTERİN İNSEMİNASYON(RAHİMİÇİ AŞILANMA=TOHUMLAMA)

KİMLERE YAPILMALI

 • Açıklanamayan(unexplained)infertilite (en sık)
 • Hafif erkek faktörü
 • Servikal(rahim ağzı) faktörler
 • Seksüel disfonksiyonlar(vaginismus vs.)
 • Ejekülasyon bozuklukları(retrograd ejekülasyon) ve ereksiyon problemleri(İmpotans), epispadiasve hipospadias
 • Evre 1-2 endometriozis
 • Verici(donor) sperm kulanılması (Türkiye’de kesinlikle yasaktır  ve yapılmamaktadır)

 

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYONUN(IUI) BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

IUI işlemine Ait Faktörler:

 • Doğal veya stimüle(uyarılan) siklus
 • Ovarian stimülasyon protokolü(kolmifen sitrat veya gonadotropinler)
 • Stimülasyon sonucu elde edilen follikül sayısı
 • Sperm hazırlama tekniği(sperm yıkama tekniği)
 • İnseminasyon ve ovulasyon zamanlaması
 • İnseminasyon sayısı
 • IUI uygulama kateterın sert veya yumuşak olması
 • İnseminasyon sonrası istrahat
 • İnseminasyon sonrası koitus(ilşkiye girilmesi)
 • İnseminasyon sonrası luteal destek

 

İnfertil Çifte ait Prognostik(belirleyici) Faktörler:

 • İnfertilite suresi
 • Kadına ait parametreler

       -Kadının Yaşı

       -Tubal faktör Varlığı

       -Endometriozis mevcudiyeti

 

 • Erkeğe ait prametreler

       - Semen Prametreleri(split ejakülat ile yıkanmış sperm ile yapılan IUI’ larda yıkanmış sperm ile yapılan daha başarılı)

 

STONE ve ark’nın 3200 hastaya ait 9963 siklusta  yaptıkları bir retrospektif çalışmanın sonuçlarına göre intrauteri inseminasyon  tedavi siklusun da gebelik oluşumunu belirleyen en önemli faktörler:

 • Kontrollu ovarian stimülasyonla(KOH) elde edilen dominant follikül sayısı(Tek dominant follikül ile %7.6, İki dominant follikül ile % 10.1,Dört dominant follikül ile %16, Altıdominant follikül ile %16.9 gebelik elde edilmiştir.Yanı dominant follikül artıkça gebe kalma şansı artıyor fakat beraberinde çoğul gebelik riski ve OHSS(aşırı uyarılmış yumurtalık sendromu )riski de artmış oluyor.
 • Kadının yaşı:Kadının yaşı ilerledikçe gebe kalma şansı azalıyor.IUI sikluslarında gebe kalma şansı en yüksek hasta grubu 26 yaşında küçük kadınlardır.
 • Yıkama sonrası motil sperm sayısı ne kadar fazla ise gebelik elde edilmesi şansı o kadar fazla oluyor.Gebelik şansını olumsuz yönde etkileyen kadına ait en önemli faktör kadının yaşıdır.
 • Erkeğe ait en önemli parametre ise yıkama sonrası total motil sperm sayısıdır. yıkama sonrası total motil sperm sayısı 4(dört) milyon ve motilitesi %60 özerinde ise gebelik elde etme başarısı yüksektır.İnsemine edilen total motil sperm sayısı 1(bir) milyondan az ise gebeliğin olmadığı bildirilmiştır.

DİKKAT!!!

Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Kendi kendine tanı veya tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Doktorunuza danışmalısınız.