Toxoplazmosis (Toxoplazma)

TOXOPLAZMOSİS (Toxoplazma) NEDİR ?

Toxoplazmosis bir protozoon olan toxoplazma gondii tarafından oluşturulan  hücre içi paraziter bir enfeksiyondur. Bu organizma kedilerde yaşayan hücer içi parazitidir.Parazitin üç formu mevcuttur.

1-Trofozoit

2-Doku Kisti

3-Ookist

Organizma kedi ince barsağında seksüel olarak olgun hale gelir,ookistleri oluşturur ve kedi gaitasıyla bu ookistler  dişarı atılır.Ookistlerde çevresel koşulara bağlı olarak özellikle ıllık ve nemli ortamlarda bir yıldan fazla enfeksiyöz olarak toprakta kalır.Çevresel kontaminasyon ve etlerin iyi pişilmeden yenmesiyle ookistler ve doku kistleri konakçinin mide barsak sistemine girmesi ile konakçinin ince barsak epiteline tutunur.Trofozoitler lenfatik sistem yoluyla yayılarak KAS-İSKELETve SİNİR  sistsminde doku kistleri oluştururlar.Kedi gaitasi ookistler için sık görülen kaynaktır.Doku kistlerinin kaynağı ise domuz , kuzu ve sığır etidir.

Toxoplazma Gondii'nin insandaki enfeksiyonu çoğunlukla asemptomatiktir.Bazen benign lenfadenopatiyle kendini gösterir.Bazende enfeksiyöz mononükleosis benzeri tabloyla görülebilir. İmmün sistemi bozuk  kişilerde koryoretinit(göz iltihabi) ensefalit(beyin iltihabi)gibi ciddi hastalıklar görülebir.Fetus ve yeni doğanda sarılık ,ensefalit ,koryoretinit vemental retardasyon görülebilir.Erişkinlerde en sık servikal lenfadenopati ve  mononükleosis tablo benzeri ile kendini gösterir.

Fetus ve yeni doğanda ise toxoplaxmosis klasik olarak koryoretinit,mikrosefali,hidrosefali,intraserebral kalsifikasyonlar,mental retardasyon veya parankimal beyin hasarı bulgularını içern bir sendrom olarak tanımlanır.

Birinci trimestrde enfeksiyonu geçiren annelerde en sık ve en ciddi izlenen bulgu abortustur(düşük). ilk trimestrdeki maternal enfeksiyonların % 17'sinde fetus etkilenir.ikinci trimestr enfeksiyolarında fetus % 25 oranında ve üçüncü trimestrde ise fetus % 65 oranında etkilenir.Fakat enfeksiyon ne kadar geç başlar ise fetal etkilenme de o kadar az olur(bir şans olarak). Yine bir şans olarak etkilenen bütün fetusların% 70 kadarında her hangi bir sekel olmadan doğum olur.

Annedeki enfeksiyonun ciddiyeti ile fetal etkilenme arasında korelasyon yoktur.

TANI:Primer metod serolojik yöntemdir.laboratuvar hayvanlarında parazit kültürü veya şüpheli lenfnodundan biopsi yapılarak tanı konulabilir.Akut enfeksiyon sonrsı pozitif antikor sevileri yıllarca pozitif kalabilir.Akut enfeksiyonun daha kesin tanısı için ELİSA testi ile spesifik IgM ve IgG ölçümleri yapılmalidir.Üç hafta ara ile IgG sevileri arasında 4 kat fark varsa veya yüksek IgM sevileri(1/256 ve üzeri) varsa akut enfeksiyon   tanınabilir.

Şüphelenilen veya ispatlanmış maternal enfeksiyon varlığında esas önemli olan fetus etkilenmiş midir? Annedeki enfeksiyon varlığı( immün sistem normal ise ) sınırlı ve minimaldir.

Fetal enfeksiyon varlığı: ultrason taramaları,amniosentez,koryonik villus örneklenmesi(CVS) ve kordosentezle saptanabilir.Hohlfeld ve arkadaşları en iyi metodun amnion sıvısındayapılan PCR testi olduğunu ifade etmişler

Tedavi: En iyi tedavi korunmadır. Gebe kadınlarda toxoplasmosisten korunma yolları;

1-Etler iyi pişirilmeli,

2-Ete dokunduktan sonra  eller bol sabunlu su ile yıkanmadan önce ellerin ağız ve göze tamassından kaçınılmalı,

3-Ete ve toprakla bulaşmış sebzeye dokunduktan sonra eller yıkanmalı,

4-Et ile temas eden mutfak yüzeyleri yıkanmalı,

5-Sebze ve meyveler iyice yıkanmalı,

6-Kedi pisliği ile bulaşma ihtimali olan madelerle temastan kaçınılmalı,

7-Bahçe temizliği , kedi ile ilgili malzemeleri temizlerken ve ete dokunurken eldiven giyilmeli.

Et ve kediler enfeksiyonun ana kaynağıdır.

Gebe kadınlara kedi gaitası  ile temastan kaçınması önerilmedir ve  şüphesiz tüm etler iyice pişirilmelidir.Bahçe ile ilgilenenler ise  mutlaka eldiven kullanmalıdır.

DİKKAT!!!

Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Kendi kendine tanı veya tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Doktorunuza danışmalısınız.