Tüp Bebek Mikro Enjeksyon Nedir?

TÜP BEBEK VE MİKROENJEKSİYON(ICSI) NEDİR?

Spermi ileri derecede bozuk olan ya da uzun süre geçmesine rağmen ve diğer tedavilerle çocuk sahibi olamamış erkeklerde tüp bebek uygulanabilir. Aslında tüp bebek demekle günümüzde 2 ayrı uygulamadan bahsedilmiş olmakta: klasik IVF (in vitro fertilizasyon) ve ICSI =İNTRASTOPLAZMİK İNJEKSİYON(mikroenjeksiyon).

Klasik IVF'de; erkekten alınan spermler ve kadından toplanan yumurtalar bir arada 24 saat süreyle bekletilirler. Bu süre içerisinde spermler yumurtaların içerisine kendi güçleriyle girerler. Bu sürenin sonunda dölenmiş olan yumurtalar(embriyolar) kadına, uterus içerisine nakledilir. Bu işleme embriyo transferi adı verilir. Daha önceleri genellikle 4 embriyo nakli yapılırdı. Fakat çoğul gebelik risk yüksek olunca ve çoğul gebelikte prematür(erken) doğumlarda artış olunca hem anne ve hem de bebeklerin morbidite ve mortaliteleri artı ve bebeklerin  prematür doğması ile fetal prematürite riskler artı. Bu yüzden çoğul gebeliğin önüne geçebilmek için tüm dünya ve ülkemizde tek(single) embriyo transferi gündeme geldi.

Ülkemizde kadının yaşı 36 ‘dan büyük ise en fazla iki ve kadının yaşı 36’dan küçük ise en fazla tek(single)embriyo transferi yapılabilir oldu.Daha fazla embriyo ile transfer yapılması gebelik şansını artırırken beraberinde  çoğul gebelik şansını da artırır ve fetüsların sağlıklı gelişmesini bozabilir. Daha az embriyo verilmesi ise çocuk olma şansını azaltır. 4 embriyoda  ikiz veya üçüz gebelik şansı normalden fazladır. Kadında adet kanamasının gecikmesi gebeliğin olduğunu düşündürür ve hemen arkasından yapılan kan (beta hCG) testi ile sonuç teyit edilir.

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU= ICSI (Mikroenjeksiyon )   ise yine kadından yumurta toplanır ve erkekten alınan spermler kullanılır ama burada tek sperm hücresi alınarak, mikroskop altında gözle görülemeyecek kadar ince iğneler kullanılarak yumurtanın içerisine enjekte edilir. Yukarıda tanımlanan IVF yönteminde başarılı olunamamış olgularda ICSI başarılı olabilir. Tek bir sperm hücresi bulunsa bile ICSI yapılabilir. Bazen menide hücre bulunamadığı zaman, testislerden ameliyat ile alınan doku örneklerinden özel yöntemler ile sperm hücresi elde edilerek de kullanılabilir. Olguların yaklaşık %30-40'ında gebelik sağlanabilmektedir. Erkek ve kadında gerektiği zaman hormon kullanılarak ICSI'nin başarısı artırılabilir. ICSI yapıldıktan 2-5 gün sonra oluşan sağlıklı embriyolar kadına nakledilir. Adet gecikmesi olması ve kan tahlili ile gebelik olup olmadığı anlaşılır.

DİKKAT!!!

Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Kendi kendine tanı veya tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Doktorunuza danışmalısınız.